Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos – 5

Turpinot aizsākto tēmu par skaidrās naudas lietošanas ierobežojuma aktuālākajiem jautājumiem, šoreiz vēlētos vērst Jūsu uzmanību sekojošam jautājumam.

Jautājums. Vai likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā noteiktais skaidras naudas lietošanas ierobežojums attiecas uz vairākkārtējiem degvielas iegādes darījumiem, iegādājoties vienu un to pašu preci no viena un tā paša darījumu partnera, saglabājot visas būtiskākās darījuma sastāvdaļas, mainoties vienīgi darījuma summai un datumam. Ja attiecas, tad kādā laika posmā, vai par visu sadarbības laiku ar konkrētu darījuma partneri.

Piemēram, nodokļu maksātājs plāno iegādāties degvielu pie degvielas tirgotājiem (degvielas uzpildes stacijā). Ar degvielas tirgotāju nav noslēgts rakstveida sadarbības līgums, bet līguma būtiskas sastāvdaļas ir degvielas izsniegšana par tūlītēju samaksu, nav noteikts arī sadarbības termiņš, bet summa ir atkarīga no saimnieciskajām vajadzībām nepieciešamā degvielas apjoma. Sadarbības periodā degvielas iegādes darījumi, veicot samaksu skaidrā naudā, nepārsniedz mēnesī 3000 latu, bet visā sadarbības periodā varētu pārsniegt 10000 latu.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.panta pirmo un 1.1daļu nodokļu maksātājiem katru mēnesi līdz 15.datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā jādeklarē visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedz 3000 latu.

Kārtība, kādā nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti un kuras nav reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, katru mēnesi deklarē savstarpējos skaidrā naudā veiktos darījumus ir noteikta Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 “Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”.

Tādējādi nodokļu maksātājam Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 noteiktajā kārtībā ir jādeklarē visi iepriekšējā mēneša laikā ar vienu darījuma partneri (degvielas tirgotāju) skaidrā naudā veiktie degvielas iegādes darījumi (operācijas), ja šo darījumu (operāciju) summa pārsniedz 3000 latu.

Savukārt, ja nodokļu maksātājam ar degvielas tirgotāju par degvielas iegādi ir noslēgts līgums (darījums) uz noteiktu laika periodu par degvielas iegādi, šajā laika periodā skaidrā naudā veikto degvielas iegādes operāciju summa nedrīkst pārsniegt 10 000 latu.