Par advokāti

M.Sc.iur. Karīna Landmesere savu jurista pieredzi aizsāka tālajā 1999.gadā, darbu uzsākot izmeklētāja amatā vienā no lielākajām un sarežģītākajām policijas pārvaldēm Rīgā. Karjeru policijā noslēdza 2008.gadā, kad vadīja tanī laikā Rīgas rajona policijas pārvaldē nodaļu. Darbs tika turpināts Valsts ieņēmumu dienestā Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas galvenā jurista amatā, tādējādi krājot savu darba pieredzi arī dažādos nodokļu jautājumos.

Kopš 2012.gada Karīna ir Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs.

Ir iegūta ievērojama un vispusīga pieredze gan deviņus gadus strādājot Valsts policijā dažādos amatos, gan vairāk kā četrus gadus Valsts ieņēmumu dienestā Nodokļu kontroles pārvaldē, gan arī vairāk kā vienpadsmit gadus praktizējot kā zvērinātai advokātei.

Maģistra grādu tiesību zinātnēs Karīna ieguva 2003.gadā. Karīna regulāri ceļ savu kvalifikāciju, papildinot savas zināšanas dažādos kursos un semināros, iegūstot nepieciešamos sertifikātus.

Karīna Mediācijas padomē 2012.gadā ir apguvusi arī Mediācijas un ADR apmācības un mediatora prasmju treniņu. Mediācija un ADR biedrs.

Karīna ir strādājusi kā lektore Alberta koledžā un Ekonomikas un kultūras augstskolā tādos mācību priekšmetos kā Ievads civiltiesībās, Ģimenes tiesības un Mantojuma tiesības.

Izglītība:

2001.-2003. Tiesību zinātņu maģistra akadēmiskais grāds civiltiesību apakšnozarē (M.Sc.iur.) Pedagoģiskā prakse laika posmā no 2001. līdz 2003.gadam. Maģistra darba temats – „Laulības tiesisko attiecību izbeigšanās sekas”.

1995.-2001. 2.līmeņa augstākā un profesionālā izglītība – jurista kvalifikācijā. Bakalaura darba temats – „Bezvēsts pazudušās personas, to tiesiskais regulējums”.

1990.-1995. Rīgas 90.vidusskola

1987.-1990. Rīgas 72.sporta vidusskola

1984.-1987. Rīgas 90.vidusskola

Papildus izglītība:

2012.gada oktobris Mediācijas padome, „Mediācija un ADR”, padziļinātais mediatora prasmju treniņš.

2012.gada jūlijs Mediācijas padome, „Mediācija un ADR”, mediatore.

Kvalifikācijas celšana:

2023.gada marts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras seminārs “Par sankcijām darījumos ar paaugstināta sankciju apiešanas riska valstīm”

2023.gada februāris Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2023, tiešsaistes seminārs

2023.gada februāris ZAB Soreinen vebinārs “Ko sagaidīt ESG tiesvedībā un kuram no tām jābaidās?”

2023.gada janvāris ZAB Sorainen vebinārs “Datu aizsardzība 2023.gadā”

2023.gada janvāris Datu valsts inspekcijas tiešsaistes seminārs “Datu drošība un aizsardzība digitālajā vidē”

2022.gada novembris ZAB Cobalt vebinārs “Kas jauns darba tiesību jomā?”

2022.gada septembris Tiesu administrācija “Mācības par e-lietu”

2022.gada jūnijs Biznesa Konsaltinga Grupa, SIA “Iekšējās kontroles sistēmas NILLN.LV automātiskais risinājums: Sankcijas un NILL TPFN”

2021.gada maijs Latvijas tiesnešu mācību centrs “Piespiedu nomas reforma”

2021.gada maijs Latvijas tiesnešu mācību centrs “Apsūdzības saturs un apsūdzības grozīšana”

2021.gada aprīlis Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2022, tiešsaistes seminārs

2021.gada marts LZAP vebinārs “Valsts nodrošinātā aizstāvība, pārstāvība, juridiskā palīdzība kriminālprocesā. Aktualitātes”

2021.gada februāris Finanšu izlūkošanas dienesta vebinārs “Kurp ved naudas li(ī)kumi jeb ceļš uz drošām finansēm Latvijā?”

2021.gada decembris LZAP seminārs “Zvērināta advokāta loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā”

2021.gada decembris Latvijas pašvaldību mācību centrs “Naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpšanas riski publiskajā sektorā: Valsts kontroles revīzijas atziņas”

2021.gada novembris VID vebinārs “Jauns grāmatvedības likums. Kas mainīsies?”

2021.gada jūnijs LZAP seminārs “Advokātu lietvedība un lietvedības dokumenti”

2021.gada janvāris Latvijas tiesnešu mācību centrs “Kriminālprocesa likuma aktualitātes”

2021.gada janvāris LU publiskais seminārs “Stress un tā rādītāji veselības problēmās”

2020.gada septembris LZAP seminārs “Kvalifikācijas celšana NILLTPFN jautājumos”

2020.gada maijs Latvijas pašvaldību mācību centrs “Profesionālā kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”

2020.gada janvāris Latvijas tiesnešu mācību centrs “Civilprocesa aktualitātes”

2019.gada aprīlis LU lekciju cikls “Publiskās tiesības”

2018.gada novembris Latvijas tiesnešu mācību centrs “Civilprocesa aktualitātes”

2018.gada septembris LZAP seminārs “Darbs ar agresīviem klientiem”

2018.gada marts LZAP seminārs “Advokāta ētikas standarti un disciplinārās atbildības piemērošanas prakse”

2018.gada februāris LZAP seminārs “Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija”

2017.gada maijs LU Tālākizglītības programma “profesionālā pilnveide zvērinātie advokātiem. Aktuālie tiesību jautājumi”

2016.gada decembris Latvijas tiesnešu mācību centrs “Aktualitātes administratīvajā procesā”

2016.gada novembris LU Tālākizglītības programma “profesionālā pilnveide zvērinātie advokātiem. Aktuālie tiesību jautājumi”

2016.gada oktobris Latvijas tiesnešu mācību centrs “Aktualitātes krimināltiesībās”

2016.gada marts Latvijas pašvaldību mācību centrs “Publiskās runas pamatprincipi”

2013.gada jūnijs Latvijas tiesnešu mācību centra seminārs „Juridiskā metode un valoda”

2013.gada aprīlis Tieslietu ministrijas apmācību kurss „Pārrobežu tiesvedība civillietās: Eiropas maksājumu rīkojums, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas izpildes rīkojums”

2013.gada aprīlis Latvijas tiesnešu mācību centrs „Aktualitātes Krimināltiesībās”

2013.gada marts Latvijas pašvaldību mācību centra seminārs „Personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību aizsardzība. Aizbildnības un aizgādnības uzraudzība”

2013.gada februāris Tieslietu ministrijas seminārs „Jaunā rīcībspējas tiesiskā regulējuma pamatbūtība”

2012.gada decembris AL-Institut, Konfliktberatung&Mediation, Seminārs „Darbs ar spēcīgām emocijām un augsta līmeņa konfliktiem konsultēšanā un mediācijā”

2012.gada decembris AL-Institut, Konfliktberatung&Mediation, Seminārs „Kā pārdzīvot šķiršanos. Šķiršanās Vācijā un Latvijā”

2012.gada aprīlis Valsts ieņēmumu dienests „Par nodokļu audita procesu”

2012.gada marts LR Administratoru asociācija „Pašnodarbinātās personas grāmatvedības uzskaite un PVN”

2011.gada novembris Mācību centrs „LatConsul” mācību kurss „Aktuālie jautājumi par Komerclikumu”

2011.gada marts Valsts administrācijas skolas kurss „Administratīvais process iestādē un administratīvo pārkāpumu lietvedība”

2010.gada oktobris Valsts ieņēmumu dienesta seminārs „Mikrouzņēmumi Latvijā”

2010.gada janvāris Valsts ieņēmumu dienesta seminārs „Aktuālie grozījumi normatīvajos aktos”

2009.gada marts Valsts administrācijas skolas kurss „Personas datu tiesiskā aizsardzība”.

2008.gada jūnijs Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aģentūras seminārs „Administratīvā procesa likuma piemērošana”.

2008.gada jūnijs Mācību konsultatīvais centrs „Funditus”, lekciju cikls „Iestādes faktiskā rīcība”.

2008.gada marts SESMI kursi „Ievadkurss par darba organizāciju VID”

2008.gada februāris SESMI kursi „Nodokļu inspektoru pamatmācība”

2006.gada decembris Mācību centra Saldos seminārs „Veiksmīga stresa kontrole”.

2006.gada jūnijs Starpvalstu seminārs/konference „Šengenas līguma normu praktiskā pielietošana”.

2006.gada maijs Papildizglītības kursi „Kriminālprocesuālās likumdošanas novitātes”.

2006.gada aprīlis Seminārs „Policija, narkotikas un aids”.

2006.gada marts Papildizglītības kursi „Ievads Šengenas konvencijā”.

2006.gada februāris Valsts administrācijas skolas kursi „Personālvadība”.

2004.gada maijs Latvijas Policijas akadēmijas papildizglītības kursi “Administratīvā procesa likums un tā piemērošana”.