Zvērināta advokāte | Karīna Landmesere

Izglītība & Pieredze

Karīna Landmesere

Karīna Landmesere sniedz pilnvērtīgus un jēgpilnus juridiskos pakalpojumus tiesvedībā un dažādās tiesību nozarēs, pielāgojot risinājumus katra klienta vajadzībām.

Karīna Landmesere

Pieredze

M.Sc.iur. Karīna Landmesere savu jurista pieredzi aizsāka tālajā 1999.gadā, darbu uzsākot izmeklētāja amatā vienā no lielākajām un sarežģītākajām policijas pārvaldēm Rīgā. Karjeru policijā noslēdza 2008.gadā, kad vadīja tanī laikā Rīgas rajona policijas pārvaldē nodaļu. Darbs tika turpināts Valsts ieņēmumu dienestā Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas galvenā jurista amatā, tādējādi krājot savu darba pieredzi arī dažādos nodokļu jautājumos.

Kopš 2012.gada Karīna ir Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs.

Ir iegūta ievērojama un vispusīga pieredze gan deviņus gadus strādājot Valsts policijā dažādos amatos, gan vairāk kā četrus gadus Valsts ieņēmumu dienestā Nodokļu kontroles pārvaldē, gan arī vairāk kā 13 gadus praktizējot kā zvērinātai advokātei.

Maģistra grādu tiesību zinātnēs Karīna ieguva 2003.gadā. Karīna regulāri ceļ savu kvalifikāciju, papildinot savas zināšanas dažādos kursos un semināros, iegūstot nepieciešamos sertifikātus.

Karīna Mediācijas padomē 2012.gadā ir apguvusi arī Mediācijas un ADR apmācības un mediatora prasmju treniņu. Mediācija un ADR biedrs.

Karīna ir strādājusi kā lektore Alberta koledžā un Ekonomikas un kultūras augstskolā tādos mācību priekšmetos kā Ievads civiltiesībās, Ģimenes tiesības un Mantojuma tiesības.

Izglītība

2001. - 2003.

Tiesību zinātņu maģistra akadēmiskais grāds civiltiesību apakšnozarē (M.Sc.iur.) Pedagoģiskā prakse laika posmā no 2001. līdz 2003.gadam. Maģistra darba temats – „Laulības tiesisko attiecību izbeigšanās sekas”.

1995. - 2001.

2.līmeņa augstākā un profesionālā izglītība – jurista kvalifikācijā. Bakalaura darba temats – „Bezvēsts pazudušās personas, to tiesiskais regulējums”.

1990. - 1995.

Rīgas 90.vidusskola

1987. - 1990.

Rīgas 72.sporta vidusskola

1984. - 1987.

Rīgas 90.vidusskola

Papildus izglītība

2012

Mediācijas padome, „Mediācija un ADR”, padziļinātais mediatora prasmju treniņš.

2012

Mediācijas padome, „Mediācija un ADR”, mediatore.

Kvalifikācijas celšana

2024

Latvijas Tiesnešu mācību centrs vebinārs "Ekonomiska rakstura noziedzīgi nodarījumi.

2024

Tiesu administrācijas vebinārs "Apmācības par e-lietas portālu".

2023

Finanšu izlūkošanas dienesta Seminārs par Nacionālo NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumu par 2020.-2022.gadu.

2023

Biznesa Konsaltinga Grupa SIA vebinārs "Patiesā labuma guvēja (PLG) noskaidrošana ārvalstu uzņēmumiem, izpētes anketu reģistrs".

2023

Latvijas Tiesnešu mācību centrs vebinārs "Laulāto mantas dalīšana".

2023

Latvijas Tiesnešu mācību centrs vebinārs "Speciālās izmeklēšanas darbības ".

2023

Latvijas Tiesnešu mācību centrs, "Uzturlīdzekļu apmēra noteikšana".

2023

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras seminārs “Par sankcijām darījumos ar paaugstināta sankciju apiešanas riska valstīm”

2023

Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2023, tiešsaistes seminārs

2023

ZAB Soreinen vebinārs “Ko sagaidīt ESG tiesvedībā un kuram no tām jābaidās?”

2023

ZAB Sorainen vebinārs “Datu aizsardzība 2023.gadā”

2023

Datu valsts inspekcijas tiešsaistes seminārs “Datu drošība un aizsardzība digitālajā vidē”

2022

ZAB Cobalt vebinārs “Kas jauns darba tiesību jomā?”

2022

Tiesu administrācija “Mācības par e-lietu”

2022

Biznesa Konsaltinga Grupa, SIA “Iekšējās kontroles sistēmas NILLN.LV automātiskais risinājums: Sankcijas un NILL TPFN”

2021

Latvijas tiesnešu mācību centrs “Piespiedu nomas reforma”

2021

Latvijas tiesnešu mācību centrs “Apsūdzības saturs un apsūdzības grozīšana”

2021

Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2022, tiešsaistes seminārs

2021

LZAP vebinārs “Valsts nodrošinātā aizstāvība, pārstāvība, juridiskā palīdzība kriminālprocesā. Aktualitātes”

2021

Finanšu izlūkošanas dienesta vebinārs “Kurp ved naudas li(ī)kumi jeb ceļš uz drošām finansēm Latvijā?”

2021

LZAP seminārs “Zvērināta advokāta loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā”

2021

Latvijas pašvaldību mācību centrs “Naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpšanas riski publiskajā sektorā: Valsts kontroles revīzijas atziņas”

2021

VID vebinārs “Jauns grāmatvedības likums. Kas mainīsies?”

2021

LZAP seminārs “Advokātu lietvedība un lietvedības dokumenti”

2021

Latvijas tiesnešu mācību centrs “Kriminālprocesa likuma aktualitātes”

2021

LU publiskais seminārs “Stress un tā rādītāji veselības problēmās”

2020

LZAP seminārs “Kvalifikācijas celšana NILLTPFN jautājumos”

2020

Latvijas pašvaldību mācību centrs “Profesionālā kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”

2020

Latvijas tiesnešu mācību centrs “Civilprocesa aktualitātes”

2019

LU lekciju cikls “Publiskās tiesības”

2018

Latvijas tiesnešu mācību centrs “Civilprocesa aktualitātes”

2018

LZAP seminārs “Darbs ar agresīviem klientiem”

2018

LZAP seminārs “Advokāta ētikas standarti un disciplinārās atbildības piemērošanas prakse”

2018

LZAP seminārs “Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija”

2017

LU Tālākizglītības programma “profesionālā pilnveide zvērinātie advokātiem. Aktuālie tiesību jautājumi”

2016

Latvijas tiesnešu mācību centrs “Aktualitātes administratīvajā procesā”

2016

LU Tālākizglītības programma “profesionālā pilnveide zvērinātie advokātiem. Aktuālie tiesību jautājumi”

2016

Latvijas tiesnešu mācību centrs “Aktualitātes krimināltiesībās”

2016

Latvijas pašvaldību mācību centrs “Publiskās runas pamatprincipi”

2013

Latvijas tiesnešu mācību centra seminārs „Juridiskā metode un valoda”

2013

Tieslietu ministrijas apmācību kurss „Pārrobežu tiesvedība civillietās: Eiropas maksājumu rīkojums, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas izpildes rīkojums”

2013

Latvijas tiesnešu mācību centrs „Aktualitātes Krimināltiesībās”

2013

Latvijas pašvaldību mācību centra seminārs „Personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību aizsardzība. Aizbildnības un aizgādnības uzraudzība”

2013

Tieslietu ministrijas seminārs „Jaunā rīcībspējas tiesiskā regulējuma pamatbūtība”

2012

AL-Institut, Konfliktberatung&Mediation, Seminārs „Darbs ar spēcīgām emocijām un augsta līmeņa konfliktiem konsultēšanā un mediācijā”

2012

AL-Institut, Konfliktberatung & Mediation, Seminārs „Kā pārdzīvot šķiršanos. Šķiršanās Vācijā un Latvijā”

2012

Valsts ieņēmumu dienests „Par nodokļu audita procesu”

2012

LR Administratoru asociācija „Pašnodarbinātās personas grāmatvedības uzskaite un PVN”

2011

Mācību centrs „LatConsul” mācību kurss „Aktuālie jautājumi par Komerclikumu”

2011

Valsts administrācijas skolas kurss „Administratīvais process iestādē un administratīvo pārkāpumu lietvedība”

2010

Valsts ieņēmumu dienesta seminārs „Mikrouzņēmumi Latvijā”

2010

Valsts ieņēmumu dienesta seminārs „Aktuālie grozījumi normatīvajos aktos”

2009

Valsts administrācijas skolas kurss „Personas datu tiesiskā aizsardzība”.

2008

Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aģentūras seminārs „Administratīvā procesa likuma piemērošana”.

2008

Mācību konsultatīvais centrs „Funditus”, lekciju cikls „Iestādes faktiskā rīcība”.

2008

SESMI kursi „Ievadkurss par darba organizāciju VID”

2008

SESMI kursi „Nodokļu inspektoru pamatmācība”

2006

Mācību centra Saldos seminārs „Veiksmīga stresa kontrole”.

2006

Starpvalstu seminārs/konference „Šengenas līguma normu praktiskā pielietošana”.

2006

Papildizglītības kursi „Kriminālprocesuālās likumdošanas novitātes”.

2006

Seminārs „Policija, narkotikas un aids”.

2006

Papildizglītības kursi „Ievads Šengenas konvencijā”.

2006

Valsts administrācijas skolas kursi „Personālvadība”.

2004

Latvijas Policijas akadēmijas papildizglītības kursi “Administratīvā procesa likums un tā piemērošana”.