Juridiskie pakalpojumi

Karīna Landmesere sniedz pilnvērtīgus un jēgpilnus juridiskos pakalpojumus tiesvedībā un dažādās tiesību nozarēs, pielāgojot risinājumus katra klienta vajadzībām.

Ģimenes tiesības

 • Konsultācijas par ģimenes tiesiskajām attiecībām;
 • Sagatavo prasības pieteikumus laulības šķiršanai;
 • Sagatavo laulības līgumus;
 • Konsultē par saskarsmes un aizgādības tiesībām ar bērniem.

Darba tiesības

 • Konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba līgumiem;
 • Pārstāvība darba strīdu risināšanā tiesās.

Administratīvās tiesības

 • Sastādu pieteikumus par pieņemto administratīvo lēmumu pārsūdzēšanu;
 • Konsultēju ar administratīvajām tiesībām saistītos jautājumos.

Nodokļu tiesības

 • Pārstāv klientus nodokļu jautājumos strīdu risināšanā kā Valsts ieņēmumu dienestā tā arī tiesā.

Krimināltiesības

 • Konsultācijas;
 • Aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, tiesā;
 • Pēc nepieciešamības izbraucu uz ieslodzījuma vietām;
 • Piedalīšanās procesuālo darbību veikšanā.

Nekustamais īpašums

 • Konsultēju ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu saistītos jautājumos;
 • Sagatavoju nomas, pirkšanas-pārdošanas un līzinga līgumus;
 • Kopīpašumu strīdi.

Tiesvedības

 • Sagatavo pieteikumus tiesai parādu piedziņai vai saistību izpildei un citos procesos;
 • Pārstāv klientus šķīrējtiesās;
 • Pārstāv klientus nodokļu lēmumu pārsūdzēšanā;
 • Pārstāv klientus darba strīdu lietās;
 • Pārstāv klientus ģimenes tiesību lietās;
 • Pārstāvu klientus nekustamā īpašuma lietās.

Citi pakalpojumi

 • Apkopo klienta nozarei atbilstošu normatīvo aktu jaunumus un sniedzu to izvērtējumu ietekmei uz komersantu;
 • Veic klientu pastāvīgu juridisko apkalpošanu.
 • Plaša un daudzveidīga pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā, jau preventīvi nodrošinot, ka klientu vajadzības un tiesības tiek pilnībā aizsargātas.