Karīna Landmesere - zvērināta advokāte Vergīlijs  lv   en 

 

Juridiskie pakalpojumi

Zvērināta advokāte Karīna Landmesere sniedz šādus juridiskos pakalpojumus:


Ģimenes tiesības

 • Sniedzu konsultācijas par ģimenes tiesiskajām attiecībām;
 • Sagatavoju prasības pieteikumus laulības šķiršanai;
 • Sagatavoju laulības līgumus;
 • Konsultēju par saskarsmes un aizgādības tiesībām ar bērniem;
 • Pārstāvu klientus tiesās.

Mantojuma tiesības

 • Likumiskā un līgumiskā mantošana.
 • Mantojuma līgumi.

Darba tiesības

 • Konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba līgumiem;
 • Pārstāvība darba strīdu risināšanā tiesās.

Administratīvās tiesības

 • Sastādu pieteikumus par pieņemto administratīvo lēmumu pārsūdzēšanu;
 • Konsultēju ar administratīvajām tiesībām saistītos jautājumos.

Maksātnespējas procesos

 • Konsultācijas par fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesa jautājumiem;
 • Fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikuma un mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna izstrāde;
 • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrāde.

Nodokļu tiesības

 • Pārstāvu klientus nodokļu jautājumos strīdu risināšanā kā Valsts ieņēmumu dienestā tā arī tiesā.

Komerctiesības

 • Konsultēju komerctiesībās un palīdzu izvēlēties piemērotāko komercdarbības formu;
 • Sagatavoju visus komersanta reģistrācijai nepieciešamos dokumentus;
 • Pārstāvu klientus Uzņēmumu reģistrā.

Krimināltiesības

 • Konsultācijas;
 • Aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, tiesā;
 • Pēc nepieciešamības izbraucu uz ieslodzījuma vietām;
 • Piedalīšanās procesuālo darbību veikšanā

Nekustamais īpašums

 • Konsultēju ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu saistītos jautājumos;
 • Sagatavoju nomas, pirkšanas-pārdošanas un līzinga līgumus;
 • Konsultēju un pārstāvu klientus aizdevuma un ķīlas līgumu ar banku sagatavošanas un noslēgšanas procesā.

Tiesvedības

 • Sagatavoju pieteikumus tiesai parādu piedziņai vai saistību izpildei un citos procesos;
 • Pārstāvu klientus šķīrējtiesās;
 • Pārstāvu klientus komerciālo strīdu gadījumos;
 • Pārstāvu klientus nodokļu lēmumu pārsūdzēšanā;
 • Pārstāvam klientus darba strīdu lietās;
 • Pārstāvu klientus ģimenes tiesību lietās;
 • Pārstāvu klientus mantojuma tiesību lietās.

Citi pakalpojumi

 • Apkopoju klienta nozarei atbilstošu normatīvo aktu jaunumus un sniedzu to izvērtējumu ietekmei uz komersantu;
 • Veicu klientu pastāvīgu juridisko apkalpošanu.
© 2013. E-pasts: Mājas lapa no: Dators x Dizains