Karīna Landmesere - zvērināta advokāte Vergīlijs  lv   en 

 

Par zvērinātu advokāti Karīnu Landmeseri

Izglītība:


2001.-2003. Tiesību zinātņu maģistra akadēmiskais grāds civiltiesību apakšnozarē (M.Sc.iur.) Pedagoģiskā prakse laika posmā no 2001. -2003.gadam. Maģistra darba temats - „Laulības tiesisko attiecību izbeigšanās sekas”.

 

1995.-2001. 2.līmeņa augstākā un profesionālā izglītība – jurista kvalifikācijā. Bakalaura darba temats – „Bezvēsts pazudušās personas, to tiesiskais regulējums”.

 

1990.-1995. Rīgas 90.vidusskola

1987.-1990. Rīgas 72.sporta skola

1984.-1987. Rīgas 90.vidusskola

 

Papildus izglītība:

 

2012.gada oktobris Mediācijas padome, „Mediācija un ADR”, padziļinātais mediatora prasmju treniņš.

 

2012.gada jūlijs Mediācijas padome, „Mediācija un ADR”, sertificēta mediatore.

 

Kvalifikācijas celšana:

 

2016.gada marts               "Publiskās runas pamatprincipi", Latvijas pašvaldību mācību centrs.

 

2015.gada oktobris           „Efektīvi līdzekļi cīņā ar naudas atmazgāšanu”, Latvijas tiesnešu mācību centrs.

 

2015.gada maijs                „Organizētā noziedzība”, Latvijas tiesnešu mācību centrs.

 

2015.gada janvāris-februāris  Apzinātības prakses pamatkurss 2015, mācību centrs “Miervidi”.

 

2015.gada janvārīs-jūnijs    Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības.    

 

2014.gada septembris  Mediācijas padomes seminārs "Konflikta analīze mediācijā"

 

2014.gada septembris  Latvijas pašvaldību mācību centra seminārs „Aizbildība un aizgādnība”

 

2013.gada decembris   LR Administratoru asociācija „Tiesu prakses aktualitātes civiltiesībās”

 

2013.gada decembris Latvijas tiesnešu mācību centra seminārs „Tiesu prakses aktualitātes administratīvajā procesā”

 

2013.gada augusts  Juridiskās palīdzības administrācija „Par ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta, izceļošanas un aizturēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā ārzemniekus tur apsardzībā Latvijas Republikā un izraida no tās”

 

2013.gada jūnijs Latvijas tiesnešu mācību centra seminārs „Juridiskā metode un valoda”

 

2013.gada aprīlis Tieslietu ministrijas apmācību kurss „Pārrobežu tiesvedība civillietās: Eiropas maksājumu rīkojums, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas izpildes rīkojums”

 

2013.gada aprīlis Latvijas tiesnešu mācību centrs „Aktualitātes Krimināltiesībās”

 

2013.gada marts Latvijas pašvaldību mācību centra seminārs „Personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību aizsardzība. Aizbildnības un aizgādnības uzraudzība”

 

2013.gada februāris Tieslietu ministrijas seminārs „Jaunā rīcībspējas tiesiskā regulējuma pamatbūtība”

 

2012.gada decembris AL-Institut, Konfliktberatung&Mediation, Seminārs „Darbs ar spēcīgām emocijām un augsta līmeņa konfliktiem konsultēšanā un mediācijā”

 

2012.gada decembris AL-Institut, Konfliktberatung&Mediation, Seminārs „Kā pārdzīvot šķiršanos. Šķiršanās Vācijā un Latvijā”

 

2012.gada aprīlis Valsts ieņēmumu dienests „Par nodokļu audita procesu”

 

2012.gada marts LR Administratoru asociācija „Pašnodarbinātās personas grāmatvedības uzskaite un PVN”

 

2011.gada novembris Mācību centrs „LatConsul” mācību kurss „Aktuālie jautājumi par Komerclikumu”

 

2011.gada marts Valsts administrācijas skolas kurss „Administratīvais process iestādē un administratīvo pārkāpumu lietvedība”

 

2010.gada oktobris Valsts ieņēmumu dienesta seminārs „Mikrouzņēmumi Latvijā”

 

2010.gada janvāris Valsts ieņēmumu dienesta seminārs „Aktuālie grozījumi normatīvajos aktos”

 

2009.gada marts Valsts administrācijas skolas kurss „Personas datu tiesiskā aizsardzība”.

 

2008.gada jūnijs Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aģentūras seminārs „Administratīvā procesa likuma piemērošana”.

 

2008.gada jūnijs Mācību konsultatīvais centrs „Funditus”, lekciju cikls „Iestādes faktiskā rīcība”.

 

2008.gada marts SESMI kursi „Ievadkurss par darba organizāciju VID”

 

2008.gada februāris SESMI kursi „Nodokļu inspektoru pamatmācība”

 

2006.gada decembris Mācību centra Saldos seminārs „Veiksmīga stresa kontrole”.

 

2006.gada jūnijs Starpvalstu seminārs/konference „Šengenas līguma normu praktiskā pielietošana”.

 

2006.gada maijs Papildizglītības kursi „Kriminālprocesuālās likumdošanas novitātes”.

 

2006.gada aprīlis Seminārs „Policija, narkotikas un aids”.

 

2006.gada marts Papildizglītības kursi „Ievads Šengenas konvencijā”.

 

2006.gada februāris Valsts administrācijas skolas kursi „Personālvadība”.

 

2004.gada maijs Latvijas Policijas akadēmijas papildizglītības kursi “Administratīvā procesa likums un tā piemērošana”.

 

Darba pieredze:

 

 

15.04.2013. līdz šim brīdim Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte

 

28.03.2013. līdz šim brīdim šķirējtiesnese šķīrējtiesā "Arbitrāža"

 

07.05.2012. līdz 14.04.2013. Zvērināta advokāte Zvērinātu advokātu birojā „Markvarte/ Lexchange”

 

24.09.2012. līdz šim brīdim Mediācija un ADR biedrs, mediatore.

 

01.09.2012. līdz 02.08.2014. SIA „Alberta koledža”, lektore.

 

21.12.2009. – 03.05.2012. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas galvenā juriste

 

28.01.2008.- 20.12.2009. Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālās iestādes Juridiskās pārvaldes Administratīvo lietu izskatīšanas daļas galvenā juriste

 

10.01.2006. – 25.01.2008. Saulkrastu pilsētas domes Administratīvās komisijas locekle

 

01.12.2005. – 25.01.2008. Rīgas rajona policijas pārvaldes nodaļas priekšniece

 

01.12.2004.- 30.11.2005. Rīgas rajona policijas pārvalde – administratīvās prakses, informācijas, sūdzību un iesniegumu izskatīšanas grupas galvenā speciāliste

 

01.04.2004.-30.11.2004. Rīgas rajona policijas pārvalde – administratīvās prakses, informācijas, sūdzību un iesniegumu izskatīšanas grupas speciāliste

 

2001.-2004. Rīgas Galvenā policijas pārvalde 21.nodaļa –izziņas speciāliste

 

1999.-2000. Rīgas Vidzemes pr-tas Policijas pārvalde – kriminālpolicijas inspektore

 

1999. Rīgas Latgales pr-tas Policijas pārvalde – kriminālpolicijas inspektore


© 2013. E-pasts: Mājas lapa no: Dators x Dizains